วานูอาตู ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับว่ามีดัชนีความสุขสูงที่สุดในโลกคือประเทศบ้านเกิดของยาโน่ ซึ่งเกาะอันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านของยาโน่นั้นคือเกาะแอมบริม เกาะเล็กๆ ที่ยังคงดำเนินวิถีชีวิตดั้งเดิม และยังรักษาขนบธรรมเนียมกับพิธีกรรมดั้งเดิมอยู่ เป็นที่ที่ไม่ได้วัดความมั่งคั่งด้วยคำว่า "มีมากเท่าไร" แต่วัดกันที่ "ให้ได้มากเท่าไร"

ข้อมูลหนังสือ

  • เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก
  • ผู้เขียน: ลินดา โกมลารชุน
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 9 — มิถุนายน 2564
  • ISBN: 9786161842772