นิยายแปล แนววิทยาศาสตร์ โลกยุคอนาคต จะเป็นอย่างไรหากเราใส่โปรแกรม ความเป็นแม่ เข้าไปในหุ่นยนต์ที่ไร้หัวใจ..

ปี ค.ศ. 2049 โลกกำลังโดนอาวุธชีวภาพจากความผิดพลาดในงานวิจัยเข้ารุกราน พวกมันกำลังค่อยๆ คืบคลานไปยังพื้นที่ทั่วโลกอย่างช้าๆ เจมส์ เซด นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดัดแปลงยีนถูกรัฐบาลสหรัฐฯ เรียกตัวอย่างลับๆ เขาและทีมร่วมกันค้นคว้า วิจัย และทดลองตลอดระยะเวลาสองปี ทว่าล้มเหลว แผนรองรับสุดท้ายที่รัฐบาลกลางเอาไว้เพื่อไม่ให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ คือการผลิตเด็กรุ่นใหม่ที่สามารถต้านเชื้อไวรัสนี้ได้ โดยมีหุ่นยนต์ซึ่งถูกโปรแกรม "รหัสมารดร" เป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูพวกเขาให้เติบโต

ปี ค.ศ. 2054 ไค เกิดและเติบโตขึ้นในทะเลทรายอันห่างไกล โดยมีหุ่นยนต์มารดรโร-ซี คอยอุ้มชูและเลี้ยงดูมาตลอดหลายปี โรซีบอกไคว่ายังมีเด็กแบบเขาอีกหลายคน เด็กๆ ที่ถูกเลี้ยงโดยหุ่นยนต์มารดรแบบเดียวกัน ถึงเวลาแล้วที่ไคต้องตามหาเด็กคนอื่น ในโลกที่แม้แต่เขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามีมนุษย์หลงเหลืออยู่บ้างหรือไม่

ข้อมูลหนังสือ