เกิดอะไรขึ้นกับ “ประชาธิปไตย” ในยุคสมัยนี้? การเมืองปัจจุบันในแทบทุกประเทศก็วางรากฐานบนประชาธิปไตยทั้งสิ้น แต่แล้วทำไมวันหนึ่งผู้คนในประเทศก็ลุกขึ้นมาขัดแย้งกัน และกล่าวหากันว่าเธอน่ะเป็นเผด็จการ ฉันต่างหากเป็นประชาธิปไตย มันก็คือโมงยามสนธยาของประชาธิปไตย ปัญญาชนล้วนคือคนกลุ่มเดียวกัน เติบโตด้วยประสบการณ์คล้ายกัน เคยกอดคอต่อสู้ร่วมกันมาก่อน แต่แล้ววงจรของอำนาจและผลประโยชน์ที่แทรกซึมอย่างแนบเนียน ทำให้ผู้คนเกิดรอยแยกระหว่างกันและกัน หรือแท้จริงแล้ว ประชาธิปไตยก็มีธรรมชาติเช่นนี้เอง

หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอความจริงโหดๆ ในหัวข้อการเมืองที่อ่อนไหว แต่จะนำเราไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยการตั้งคำถามกับ “ธรรมชาติของประชาธิปไตย” ที่ทุกคนต่างก็คิดว่าตนเองศรัทธา และทำให้เข้าใจที่มาของเผด็จการ ว่าแท้จริงแล้ว มันก็อาจงอกงามมาจากคนกลุ่มที่เคยสู้เพื่อประชาธิปไตยนั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • สนธยาประชาธิปไตย
  • แปลจากหนังสือ: Twilight Of Democracy
  • ผู้เขียน: Anne Applebaum
  • ผู้แปล: พชร สูงเด่น
  • สำนักพิมพ์: Sophia
  • จำนวนหน้า: 164 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2564
  • ISBN: 9786161842093