ความเชื่อมั่นคล้ายกับลำแสงในจักรวาล

คอยช่วยส่องแสงนำไปสู่จุดหมายของเส้นทางที่ชื่อว่าชีวิต

ชีวิตที่ปราศจากความเชื่อมั่น เหมือนคนเร่ร่อนหลงทางอยู่ในความมืด

หากเราเชื่อมั่นในความรัก ก็จะพบเจอความรักแท้จริง หากเราศรัทธาในความฝันก็จะเอื้อมคว้าความฝันนั้นมาครองได้

คนที่เชื่อมั่นว่าจะสง่างาม ก็จะเติบโตขึ้นอย่างสง่างาม คนที่เชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่ไหวหวั่น ก็จะเป็นตัวของตัวเองขึ้นได้

ข้อมูลหนังสือ

  • เรายังไม่เจอกันแต่รู้ว่าเธอรออยู่ตรงนั้น ณ จุดตัดของจักรวาล
  • ผู้เขียน: ชังซออู
  • ผู้แปล: วิทิยา จันทร์พันธ์
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 238 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2564
  • ISBN: 9786161841720