หากมีเวลาแค่ 1 นาที คุณมีวิธีมัดใจคนที่อยากสร้างคอนเน็กชั่นด้วยได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมสุดยอดเทคนิคการพูดและการโน้มน้าวใจคนจากประสบการณ์ตรงกว่า 15 ปี ของเฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล นักพูดที่มีผู้ติดตามเพจกว่า 2 แสนคน เจ้าของผลงานเขียน Bestseller "ความลับของคนที่ขายอะไรก็สำเร็จ" และ "วิธีเป็นคน 1% ที่ 'หาเงินเก่ง' ที่สุด" เพื่อให้เขาชอบคุณ เชื่อคุณ และทำอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

- เปิดบทสนทนาอย่างไรให้เขาไม่อึดอัด 

- ถ้าอีกฝ่ายมีทีท่าปฏิเสธก็รู้วิธีทำให้เขาหยุดฟังได้ 

- แกล้งโง่ให้ถูกจังหวะ 

- รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดโน้มน้าวได้แล้ว 

- หยอดคำถามที่ทำให้เขาอยากคุยต่อ 

- ตอบโต้สิ่งที่คุณไม่เห็นด้วยแบบไม่ให้เขาเกลียด 

- ทิ้งคำชมง่ายๆ ทีเขาจะนึกถึงคุณตลอดไป

เพราะคุณมีเวลาแค่ 1 นาที ที่จะทำให้เขาชอบคุณแค่สร้างความประทับใจแรกได้ อะไรก็ง่ายไปดหมด!

ข้อมูลหนังสือ