ถึงแม้โลกนี้จะมีผู้คนคล้ายคลึงกันอาศัยอยู่มากมาย ทว่าบางเรื่องมีแค่ตัวเราเท่านั้นที่ทำได้ โปรดจงเชื่อมั่นในคุณค่าหนึ่งเดียวของเรา

เพราะบนโลกนี้ ... มีคนแบบเราได้แค่คนเดียวเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ในโลกนี้มีคนแบบเราได้แค่คนเดียวเท่านั้น
  • ผู้เขียน: Jo Yumi
  • ผู้แปล: วิทิยา จันทร์พันธ์
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 260 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2564
  • ISBN: 9786161839994