50 เรื่องราวของความคิดถึง ทั้งเรื่องดีและเรื่องแย่ ที่หวังว่าเมื่อเวลาผ่านเลยไป จะช่วยพัดพาความทรงจำแสนเศร้าให้จางหายไป และคงเหลือไว้แค่ความทรงจำที่ดีๆ หนังสือเล่มนี้จะพาคนอ่านกลับไปคิดถึงและรู้สึกถึงความทรงจำในอดีตทั้งที่ดีและไม่ดี โดยสอนว่าเรื่องดีๆ ก็ให้เก็บเอาไว้ คอยหมั่นคิดถึงมันอยู่เสมอ และเรื่องร้ายๆ ก็ให้เก็บไว้เป็นบทเรียน แม้วันนี้จะลืมไม่ได้ แต่เวลาที่ผ่านเลยไปจะช่วยเยียวยาเราเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • เธอยังคงเป็นความคิดถึงของฉันเสมอ
  • ผู้เขียน: กาลครั้งหนึ่ง
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 217 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2564
  • ISBN: 9786161839741