รวมเทคนิคการปลูกเลี้ยงดูและและขยายพันธุ์อย่างง่าย สำหรับผู้เริ่มปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ และรวบรวมพันธุ์แคคตัสและไม้อวบน้ำที่เหมาะสำหรับมือใหม่ เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ

ข้อมูลหนังสือ

  • คู่มือปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำ ฉบับเริ่มต้น
  • แปลจากหนังสือ: A Beginner's Guide for Cactus & Succulents
  • ผู้เขียน: ภวพล ศุภนันทนานนท์
  • สำนักพิมพ์: บ้านและสวน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786161839642