ระยะเวลาของกาลเวลา ต่างกันเพียงแรกพบกับจากลา ที่สั้นก็เพียงกลอนรักสองสามประโยคที่ยาวก็เคียงข้างด้วยเวลาชั่วชีวิต เมื่อฉันมองย้อนเวลากลับไป ก็เห็นเพียงคุณเมื่อฉันมองคุณ ก็เห็นเวลาทั้งหมดในวันข้างหน้า

9 เรื่องราวที่จะทำให้คุณรู้ว่าอย่าปล่อยให้ช่วงเวลาในชีวิตสูญเปล่า เพราะเราย้อนไปแก้ไขไม่ได้แล้ว

ข้อมูลหนังสือ