ไม่เห็นต้องแสร้งเป็นคนดีกับทุกคนนี่ ไม่จำเป็นต้องหัวเราะทั้งที่เธอไม่ได้ขำ ไม่จำเป็นต้องเปลืองพลังงานปรับตัวเองให้ตรงกับรสนิยมของคนอื่น อย่าเปลี่ยนตัวเองจนสูญเสียตัวตนไป

ตัวตนของเธอที่ถูกปรับเปลี่ยนอย่างฝืนใจ ต่อให้ถูกใจผู้คนทั้งโลก แต่ถ้าตัวเธอไม่มีความสุขเลย ทุกอย่างก็ไร้ความหมาย สิ่งสำคัญที่สุดคือการได้เป็นตัวของเธอเอง นั่นละความสุขที่สุดแล้ว มนุษย์เรามีสิทธิชอบธรรมในการมีชีวิตอยู่ในแบบที่ตัวเองต้องการ ไม่มีใครบนโลกนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ตรงกับความปรารถนาตัวเองได้

ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้น โปรดจงอย่าสูญเสียความมั่นใจในตัวเอง แม่จะล้มลง ก็จงลุกขึ้นใหม่อย่างกล้าหาญ

ข้อมูลหนังสือ