การเลี้ยงลูกเหมือนสร้างพีระมิด ฐานที่กว้าง หนา แน่น เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต ฐานดี ยอดก็ดี เติบใหญ่ไปวันหน้า พบอุปสรรคเท่าไรก็ไม่มีวันล้ม ถึงจะล้มลงบ้าง นอนพักก็จะลุกได้อีกเพราะฐานดี

เด็กแต่ละช่วงวัยมีหน้าที่ต้องทำ ทำให้สำเร็จจึงจะสอบผ่านไปในแต่ละช่วงชั้นของชีวิต นี่คือข้อสอบชีวิต

หากไม่ทำให้สำเร็จ จะผ่านแล้วผ่านเลย อดทำอีก หรือถ้าทำได้บ้าง ก็จะยากและช้ากว่ามาก

- นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ข้อมูลหนังสือ