ประวัติศาสตร์ คือ การค้นหาความจริงในอดีตผ่านสิ่งที่ยังหลงเหลือ
มาถึงปัจจุบันด้วยหลักฐานต่างๆ ที่นักประวัติศาสตร์ต้องสวมบทเป็น
นักสืบว่าทุกอย่างเชื่อได้จริงหรือไม่

เพื่อความปลอดภัยวังที่ลพบุรีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงมีห้อง
บรรทมหลายห้อง จะไม่มีใครรู้ว่าพระองค์บรรทมห้องไหน

รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล เพื่อให้คน
ไทยทุกคนต้องมีชื่อและนามสกุลเพื่อระบุตัวตน

ช้างเผือกต้องมีลักษณะเป็นมงคล 7 อย่างดังต่อไปนี้ เพดานปากขาว, ตาขาว,
ขนขาว, พื้นหนังขาว, อัณฑโกสขาว, ขนหางขาว, เล็บขาว

ข้อมูลหนังสือ

  • 100 เรื่องต้องรู้สู่อัจฉริยะประวัติศาสตร์ไทย
  • ผู้เขียน: พีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์
  • สำนักพิมพ์: Amarin Kids
  • จำนวนหน้า: 124 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2564
  • ISBN: 9786161838966