ความเรียงว่าด้วยการทบทวนชีวิตในวันที่ฟ้าไม่สดใส แน่นอนว่าทุกเรื่องที่พบเจอต่างทิ้งข้อคิดต่างๆ ไว้ ผู้อ่านได้ทบทวนความคิดและจิตใจตัวเองไปด้วย มากกว่าการเยียวยาคือทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • ขอให้ได้เจอฟ้าแบบที่เธอชอบ
  • ผู้เขียน: บ้านข้างๆ
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 212 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2563
  • ISBN: 9786161837761