ในภาวะวิกฤต ถ้าเรารู้จักวางเป้าหมายเร็ว คิดเร็ว ลงมือเร็ว และเปลี่ยนแผนได้เร็ว ก็จะทำให้เรารับมือกับวิกฤตต่างๆ ได้อย่างมีพลัง เพราะสมองสามารถคิดและจัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการจัดการวิกฤตให้ผ่านพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือใหญ่ 

เป็นหนังสือที่จะแนะนำวิธีการแก้วิกฤตต่างๆ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับประเทศที่ส่งผลต่อการดำเนิชีวิตในวงกว้าง โดยใช้หลักจิตเวชศาสตร์ที่ผู้เขียนมีความเชี่ยวชาญ วิธีต่างๆ ที่ผู้เขียนแนะนำล้วนมีประโยชน์ต่อการเยียวยาจิตใจของตนเองและผู้อื่นอย่างเข้าถึงและเข้าใจแก่นแท้ของปัญหาและป้องกันการเกิดปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชได้อีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ