WORK HARD PLAY HARD มันเก่าไปแล้ว! จากนี้เราต้อง PLAY WORK!!!

หนังสือเล่มนี้จะบอกว่าจริงๆ แล้วตัวเราเหมาะกับงานประเภทไหน ด้วยวิธีการเหล่านี้

- ตระหนักรู้ในตนเอง Self-awareness
- เปิดเผยตัวตน Self-disclosure
- แสดงความเป็นตัวเอง Self-expression
- ได้บรรลุสิ่งที่ตัวเองเป็น Self-realization

ตัวเราสนุกเวลาที่ทำอะไร สถานการณ์แบบไหนที่ทำให้เราตื่นเต้น

ค้นพบตัวเองเพื่อให้งานเป็นเรื่องสนุก และสุดท้ายจะเชื่อมโยงไปสู่ การใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเอง

มาหาวิธีการทำงานในแบบที่เป็นตัวเองกันเถอะ!

ข้อมูลหนังสือ

  • ทำงานให้สนุกเหมือนเล่น
  • แปลจากหนังสือ: Play Work
  • ผู้เขียน: Piotr Feliks Grzywacz
  • ผู้แปล: พนิดา กวยรักษา
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 186 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2563
  • ISBN: 9786161836474