เพราะไม่มีใครเคยพบยีนพิเศษที่ทำนายว่าใครจะมีผลงานเหนือกว่าใคร พรสวรรค์แต่กำเนิด ... แท้แล้วไม่มีอยู่จริง!

แอนเดอร์ส เอริกส์สัน นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยภาพและการฝึกฝนได้ศึกษายอดฝีมือทั่วโลกมากว่า 30 ปี ทั้งนักหมากรุก นักไวโอลิน นักกีฬา ฯลฯ และค้นหาความจริงอันน่าทึ่งของสมองมนุษย์ ซึ่งพร้อมยืนหยุ่นรองรับการฝึกฝนทุกอย่างขอเพียงเราใช้วิธีฝึกที่ถูกต้อง ซึ่งเขาก็ได้อธิบายไว้ในเล่มนี้ เอริกส์สันกล้ายืนยันว่ามนุษย์ทุกคนในทุกช่วงวัยสามารถฝึกฝนตัวเองให้เป็นยอดฝีมือได้ในแทบทุกศาสตร์ที่ต้องการ 

"งานวิจัยของเอริกส์สันในเล่มนี้ปฏิวัติทุกอย่างที่เราเคยเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของมนุษย์ ถ้าเราทุกคนนำบทเรียนจากหนังสือ พีค Peak เล่มนี้ไปใช้โลกจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน"

- โจชัว โฟเออร์ ผู้เขียน Moonwalking with Einstein

ข้อมูลหนังสือ