ใครๆ ก็อยากเรียนรู้ MBA เพราะมันเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าไม่ว่าคุณจะทำงานในสาขาอาชีพใด แต่หลักสูตร MBA หรือ Master of Business Administration ในมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆ ต้องใช้ทั้งเงิน เวลา และความเพียรพยายามอย่างมหาศาล The Visual MBA จะทำให้คุณเข้าใจ MBA ทั้งหลักสูตร ภายในไม่กี่ชั่วโมง ผ่านภาพสเกตช์สนุกๆ ที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมแนวคิดหลักที่โรงเรียนธุรกิจชั้นนำสอนกัน ไม่ว่าจะเป็น การตลาด, ภาวะผู้นำ, พฤติกรรมองค์กร, การเงิน, การบัญชี, การเจรจาทางธุรกิจ, การวางกลยุทธ์ ฯลฯ ไม่ว่าคุณจะมีพื้นฐานธุรกิจแค่ไหนก็อ่านสนุกและเข้าใจ 

คู่มือที่คนทำงาน และคนสนใจธุรกิจต้องมี

ข้อมูลหนังสือ

  • เข้าใจ MBA อย่างทะลุปรุโปร่งด้วยภาพ
  • แปลจากหนังสือ: The Visual MBA
  • ผู้เขียน: Jason Barron
  • ผู้แปล: ลลิตา ผลผลา
  • ออกแบบปก: eleventh rabbit
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 192 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786161834876