หนังสือที่ช่วยให้คุณรู้วิธีป้องกันและควบคุมเชื้อ COVID-19 รวมทั้งโรคติดต่อต่างๆ ที่อุบัติใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี พร้อมแนวทางการรับมืออย่างถูกต้องจากคำแนะนำของ นายแพทย์จางเหวินหง ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อโดยเฉพาะซึ่งสร้างชื่อเสียงให้แผนกโรคติดต่อ โรงพยาบาลหัวซาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นได้รับเลือกเป็นหน่วยงานยอดเยี่ยมระดับประเทศถึง 9 ปีซ้อน และเป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญเมื่อมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในจีน เช่น โรคซาร์ส ไข้หวัดนก รวมทั้งได้รับเลือกเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปรักษาโรคไวรัสอีโบลาที่แอฟริกาเพราะความรู้พื้นฐานสำคัญที่สุด 

- รู้ลึก! รู้จริง! เรื่อง COVID-19 ในหนึ่งนาที 

- ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ระยะการฟักตัวของโรค และการสังเกตอาการเบื้องต้น 

- จุดประสงค์และความสำคัญของการกักตัวที่บ้าน 

- วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง 

- วิธีการล้างมือที่ถูกวิธี 

- การฆ่าเชื้อโรคในบ้านต้องทำอย่างไร 

- การปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในที่ทำงานและที่สาธารณะต่างๆ 

- การส่งผ่านเชื้อโรคเข้าสุ่ปากเกิดขึ้นได้อย่างไร 

- สัตว์เลี้ยงจะเป็นพาหะแพร่เชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

ข้อมูลหนังสือ