"Zero Training" เป็นการทำให้ 5 ส่วนของร่างกาย ได้แก่ คอ ไหล่ หลัง สะโพก และนิ้วเท้า กลับสู่ตำแหน่งศูนย์ ซึ่งเป็นตำแหน่งเดิมที่ถูกต้อง มีเคล็ดลับการฝึกง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้ คือ

Step 0 ฝึกการหายใจ เพื่อช่วยให้อวัยวะทุกส่วนที่หดตัวและแข็งตึงคืนกลับมาอยู่ในตำแหน่งศูนย์ โดยฝึกให้นอนหายใจ 3 แบบ

- หานใจปกติ (ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย)

- หายใจด้วยซี่โครง (ช่วยรักษาอาการหดตัวที่หลังและช่วงสะโพก)

- หายใจตามวิธีการ Zero Training (ช่วยรักษาอาการหดตัวที่คอ หลัง และช่วงสะโพก)

Step 1 ผ่อนให้คลาย เป็นการฝึกด้วยการนอน 5 ขั้นตอน

- ยกแขนขึ้นลงช่วยรักษาอาการหดตัวที่คอ หลัง และช่วงสะโพก

- เปิดช่วงอกช่วยรักษาอาการหดตัวที่คอ หลัง และช่วงสะโพก

- ยืดกระดูกข้อต่อเชิงกราน ช่วยรักษาอาการหดตัวที่หลังและช่วงสะโพก

- ทำให้ขาเป็นเลข 4 ช่วยรักษาอาการหดตัวที่หลังและช่วงสะโพก

- กางนิ้วเท้าช่วยรักษาอาการหดตัวที่นิ้วเท้า

Step 2 ตรึงให้แน่น หลังจากจบ Step 1 ต้องออกกำลังกาย

เพื่อตรึงข้อต่อให้แน่นกระชับ และสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องส่วนบนและส่วนล่างให้แข็งแรง รวมถึงนำวิธีฝึกการหายใจมาใช้บริการหน้าท้องด้วย

ทำต่อเนื่อง 4 สัปดาห์ แค่นี้ความสมบูรณ์แบบก็จะกลับคืนสู่ร่างกายอีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ