การตัดสินใจของคนเรามักจะผสมกันไปทั้งการตัดสินใจในเชิงบวกและทางลบขึ้นอยู่กับว่าเรา "อยากได้" หรือ "อยากเลี่ยง" สิ่งไหน

หนังสือเล่มนี้จะบอกวิธีสร้างสถานการณ์ที่ช่วยให้การตัดสินใจง่ายขึ้น โดยกำจัดปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจออกไป เพื่อให้เราเลือก "ตัดสินใจเชิงบวก" นั่นเอง 

รวมเทคนิคสำคัญที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เช่น

- ให้ความสำคัญกับกระบวนการในการตัดสินใจ

- ไม่เพิกเฉยต่อ "เงื่อนไขตั้งต้น"

- เพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจ

- ไม่โฟกัสกับ "ปัญหาที่มองเห็น" เพียงอย่างเดียว

- มองให้ออกว่าอะไรคือ "ส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ที่สำคัญจริงๆ"

พร้อมตัวอย่างหลักการตัดสินใจแยกตามสถานการณ์ต่างๆ อีกมากมาย

การตัดสินใจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กันเสมอ ในการตัดสินใจอาจไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงหนึ่งเดียว แต่มี "วิธีการที่ถูกต้อง" อยู่

ข้อมูลหนังสือ

  • ทุกเรื่องสำเร็จได้ ถ้าตัดสินใจใน 5 วิ
  • ผู้เขียน: Takashi Torihara
  • ผู้แปล: พนิดา กวยรักษา
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 196 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2563
  • ISBN: 9786161833039