เขียนโดยนายแพทย์นิชิโนะ เซจิ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันวิจัยด้านการนอนหลับอันดับหนึ่งของโลก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการนอนหลับและจังหวะชีวภาพ แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ผู้เขียนได้นำผลงานวิจัยระดับโลกเกี่ยวกับการนอนหลับมานำเสนอให้เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้และเห็นผลได้จริง 

ภายในเล่มมีเนื้อหาทางกายภาพเรื่องการนอนเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนอน จากนั้นจึงบอกเล่าเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการนอนลักษณะต่างๆ เช่น อาการนอนไม่หลับ โดยบอกถึงสาเหตุของอาการ และแนวทางจัดการด้วยเคล็ดลับที่น่าสนใจ เช่น กฎทอง 90 นาทีของการนอน การอาบน้ำด้วยฝักบัวช่วยให้นอนหลับได้ดี การแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นก่อนนอน รวมถึงเรื่องราวปกิณกะที่น่าสนใจและหลายคนไม่เคยคิดถึง 

แก้ปัญหาการนอนแบบฉบับสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยวิจัยอันดับหนึ่งของโลก ด้วยการนอนหลับ

ข้อมูลหนังสือ