"เมื่อปัญหาที่เกิดจากธุรกิจกลายเป็นโอกาสครั้งใหม่ของธุรกิจ"

การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ขยะล้นทะเล สภาวะโลกร้อน ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ฯลฯ ล้วนมีจุดเริ่มต้นมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและระบบทุนนิยม ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วความกังวลต่อปัญหาที่ถูกละเลยมาเป็นระยะเวลานานเพิ่มมากขึ้น 

BUSINESS AS UNUSUAL จะพาคุณไปทำความเข้าใจนิยามใหม่ของการทำธุรกิจ พร้อมคำตอบที่ว่า การสร้างผลกำไร คุณภาพชีวิตที่ดี การยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม บวกกับเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่ได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา จะนำพาธุรกิจของคุณไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้อย่างไร

ข้อมูลหนังสือ

  • Business As Unusual สร้างความสำเร็จที่แตกต่าง ภายใต้โลกที่รอการเติมเต็ม
  • ผู้เขียน: ปิยะชาติ อิศรภักดี
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786161832230