หนังสือเล่มนี้จะถอดเปลือกนอกที่ฟุ้มเฟือย และนำพาคุณคืนสู่วิถีแห่ง ความเรียบง่าย ซึ่งเป็นหัวใจของทุกสิ่ง ด้วยแนวคิด ทิ้ง ตั้ง รักษา ดังนี้

ทิ้ง รายละเอียดที่ไม่สำคัญ เหลือไว้เพียงแก่นแท้สมบูรณ์แบบซึ่งลดทอนไม่ได้อีก แอปเปิลทิ้งรูปแบบการบริหารแบบมีพิธีรีตอง ปรับปรุงดีไซน์และระบบการใช้งานสินค้าให้ง่าย จนกลายเป็นภาพจำของคนทั่วโลก

ตั้ง อัตลักษณ์ว่าตัวเองเป็นใครและจะมุ่งไปทางไหน เจแปนแอร์ไลน์สตั้งปณิธานบริษัทอีกครั้งหลังเผชิญวิกฤติแล้วแบ่างปันให้พนักงานทุกคน สุดท้ายจึงลุกขึ้นยืนใหม่ได้

รักษา คุณค่าให้อยู่เนิ่นนาน ไม่ว่าจะพบอุปสรรคหรือหลุมพรางใดๆ ไฟรทากธำรงอัตลักษณ์และคุณค่าที่ตั้งไว้แต่เดิม กระทั่งฟื้นคืนชีพ "ขย" ให้เป็น "แบรนด์เนม" ได้สำเร็จ

เมื่อความยุ่งยากและซับซ้อนทำให้เดินหลงทางจงกลับคืนสู่วิถี "ความเรียบง่าย" แล้วคุณจะพบคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อมูลหนังสือ

  • ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ คือหัวใจของความสำเร็จ
  • ผู้เขียน: Lee Ji Hoon
  • ผู้แปล: ตรองสิริ ทองคำใส
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 356 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786161830878