รับมือกับภาวะหมดไฟ ก่อนที่สุขภาพร่างกายและจิตใจจะทรุดโทรมไปมากกว่านี้

“เบื่องาน เบื่อเจ้านาย เบื่อระบบงาน เบื่อเพื่อนร่วมงาน เบื่อทุกอย่างในที่ทำงาน” ถ้าเคยมีอาการเหล่านี้บ่อยๆ คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่กำลังเสี่ยงภาวะหมดไฟในที่ทำงานหรือ Burn-out

ภาวะหมดไฟในการทำงาน เป็นกลุ่มอาการที่เป็นผลรวมจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงานที่ไม่สามารถจัดการให้ลุล่วงได้มีลักษณะดังนี้

1. มีความรู้สึกหมดพลังหรือหมดสิ้นเรี่ยวแรง

2. ไม่รู้สึกรู้สากับงานมากขึ้น รู้สึกต่องานในแง่ลบหรือต่อต้าน และประสิทธิภาพในการทำงานลดลง

หากใครพบว่าตนเองกำลังมีภาวะเหล่านี้ ขอให้รีบนำร่างกาย จิตใจ สมอง และสติกลับคืนมาโดยเร็ว เพื่อให้อาการเบิร์น-เอ๊าต์หนีหายไป และไฟกลับมาลุกโชนพร้อมลุยงานใหม่ได้อีกครั้ง

ข้อมูลหนังสือ