ไม่ว่าที่ผ่านมาจะสุขหรือเจ็บ ก็เก็บไว้เป็นประสบการณ์ เพราะบางครั้งมันเป็นตัวช่วยที่ดีในวันข้างหน้า อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องวางความทรงจำเหล่านั้นไว้ข้างหลัง แล้วเดินหน้าต่อไป

#คิดในใจ

ข้อมูลหนังสือ