อธิบายความซับซ้อนของการนั่ง (ที่ดูเผินๆ แล้วไม่มีอะไร) และผลกระทบที่เกิดต่อสุขภาพหากนั่งนานเกินไป และที่สำคัญคือวิธีการป้องกันไม่ให้ผลเสียจากการนั่งเกิดขึ้นกับตัวเรา ด้วยภาษาและภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น จากผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องการนั่งโดยตรง รวมถึงวิธีแก้ไขและบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการนั่งด้วยท่าบริหารง่ายๆ สามารถทำได้ที่บ้าน

ข้อมูลหนังสือ