การฝึกสติทำให้เกิดผลที่ยอดเยี่ยม ๒ ประการ ประการแรกคือ เห็นความแตกต่างในเรื่องความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น ถ้าหากมีสติการกระทำและพฤติกรรมในการทำงานจะเรียบร้อยมากขึ้น ทำให้ผลที่เกิดจากการทำงานหรืองานอดิเรกยอดเยี่ยมตามไปด้วย

ประการที่สองคือ เพิ่มพลังในการมีสมาธิจดจ่อ ถ้าหากเรามีพลังสมาธิในการจดจ่อเพิ่มขึ้นประสิทธิภาพของการทำงานก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจะทำงานอย่างมีสมาธิโดยไม่ได้คิดเรื่องอื่น ซึ่งเราจะได้ผลลัพธ์หลายอย่าง ดังนี้

- แม้จะหงุดหงิด แต่จะจัดการเรื่องต่างๆ ได้อย่างใจเย็น

- แม้จะรู้สึกไม่มั่นคง แต่ก็มีสมาธิกับสิ่งที่ควรทำในเวลาต่อจากนั้นได้

- ไม่ค่อยรู้สึกเหนื่อยกายและใจ

- แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบ แต่มองไปข้างหน้าและจัดการกับมันได้

- ขจัดความกังวลและความโมโหออกไปได้

ข้อมูลหนังสือ