อดีตคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว และมันจะไม่กลับมาอีกแล้ว ส่วนอนาคตคือความหวัง เป็นภาพฝันยังไม่เกิดขึ้นจริง ขณะที่ปัจจุบันคือความจริง ที่เราอยู่ในตอนนี้ และเราสามารถลงมือทำทุกสิ่ง เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ มี 3 สถานที่ที่เราสามารถอยู่ได้ในเวลาเดียวกัน คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

แต่มีสถานที่เดียว ที่เราจะรับมือ และจัดการทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกความจริงได้ นั่นคือปัจจุบัน เราชอบที่มีคนเคยบอกไว้ว่า อดีต คือ สิ่งที่ต้องทิ้ง ปัจจุบัน คือ สิ่งที่ต้องทำ และอนาคต คือ สิ่งที่ต้องหวัง ดังนั้น ไม่ว่าที่ผ่านมาจะเกิดอะไรขึ้น และเราผ่านเรื่องอะไรมา ให้จำไว้ว่า...มันก็แค่เรื่องเมื่อวาน

ข้อมูลหนังสือ