ความผิดพลาดและความล้มเหลวระหว่างทางสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเหมือนจานที่แตกกระจัดกระจายอยู่หลังเวทีของนักกายกรรม แม้จานที่แตกแล้วจะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ แต่เศษจานที่แตกไปทั้งหมดนั้นมันไม่เคยเสียเปล่าถ้าเรานำความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไข และทำให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน

สักวันหนึ่งเมื่อความสำเร็จนั้นมาถึงเราจะได้แสดงมันออกมาบนเวทีที่เต็มไปด้วยผู้ชมของเรา

ข้อมูลหนังสือ