อย่าเป็น 'คนรับใช้บริษัท' แต่จงเป็น 'คนที่บริษัทให้ความสำคัญ' หนทางสู่การเป็นพนักงานชั้นเลิศ เริ่มจากการรู้ว่าตัวเองมีมูลค่าเท่าไหร่ในบริษัท 

'โนงุจิ มาฮิโตะ' ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ กล่าวว่า "วิสัยทัศน์ทางการเงินเป็ฯมาตรฐานที่เป็นกลางและโปร่งใสที่สุดในการประเมินบุคคล" คนที่ได้รับการประเมินในระดับยอดเยี่ยมจึงเป็นคนที่บริษัทคาดการว่าจะสร้างรายได้ในอนาคต และรู้จักวิธีลดต้นทุนให้มากที่สุด ด้วยวิธีคิดและทำงานดังนี้

- บริษัทในปัจจุบันมองหาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์ทางการเงิน

- 'ลงทุน' กับตัวเอง ไม่ใช่หุ้นหรืออสังหาริมทรัยพ์

- ผลงานที่ผ่านมา "ในอดีต" ของคุณเป็นตัวทำนายอนาคต

สนุกให้เต็มที่กับ 'ของเล่น' ที่บริษัท !

สิ่งที่สำคัญกว่าการสร้างรายได้ 'ได้เท่าไหร่' คือการสร้างรายได้ 'ได้เมื่อไหร่'

ปูหนทางสู่การเป็นคนที่มีมูลค่าสูง ด้วยการขัดเกลาวิสัยทัศน์ทางการเงินให้เป็นเลิศ ทำให้ไม่ว่าจะทำงานที่ไหน คุณก็เป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าตลอดเวลา

ข้อมูลหนังสือ