พอกันทีความพยายามซ้ำซากไร้ที่สิ้นสุด! มาใช้ 75 วิธีที่จะช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เหลือพลังไว้ใช้กับเรื่องอื่นได้อีกเยอะ

"ถ้าเราปลูกต้นแอ๊ปเปิ้ล เราต้องได้กินลูกแอ๊ปเปิ้ล" ประโยคนี้คือตัวอย่างของความพยายามที่ดีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด จากประโยคด้านบนเราอาจเคยคิดว่า ที่เราทำอยู่นั้นคือ พยายามปลูกต้นแอ๊ปเปิ้ล ฉันปลูกต้นแอ๊ปเปิ้ล ยังไงก็ต้องได้แอ๊ปเปิ้ลอยู่แล้ว ขอแค่มีความพยายาม ทุกอย่างจะต้องผ่านไปด้วยดี แต่เคยรู้หรือไม่ว่า สิ่งที่เราทำอยู่นั้นอาจเป็นความพยายามที่ไม่ถูกวิธีอยู่ก็ได้ เช่น เราอาจละเลยขั้นตอนสำคัญบางอย่าง เราอาจลืมใสปุ๋ย รดน้ำน้อยเกินไป จนทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมาไม่เป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ หรือเราอาจมุ่งมั่นกับความพยายามที่มากเกินไป จนเหนื่อยก่อนที่จะไปถึงผลสำเร็จ

ความพยายามที่ดีจะทำให้เราได้รับผลลัพธ์ที่ดี ไม่ว่าจะทำอะไร เรื่องงาน ชีวิต หรือแม้กระทั่งความรัก เราจึงต้องทิ้งความพยายามที่ไม่ดีให้หมดไปแล้วเพิ่มคุณภาพให้กับความพยายามอย่างถูกวิธี แล้วเราจะไม่เหนื่อยฟรีและได้กินลูกแอ๊ปเปิ้ลอย่างแน่นอน

ข้อมูลหนังสือ