• เอกสารที่คั่งค้าง คือสัญญาว่าคุณทำงานไม่เป็น
  • ปากกาที่มากไป แสดงว่าคุณใส่ใจอุปกรณ์มากกว่าผลงาน
  • To Do List คือความล้มเหลวของระบบจัดการของสมอง
  • เพิ่มพื้นที่ให้โต๊ะทำงาน=เพิ่มพื้นที่ให้สมอง

ทซึจิฮะชิ ทะดะชิ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์เครื่องเขียนเปิดเผยความลับการจัดสิ่งของและโต๊ทำงานสไตล์มินิมัล ซึ่งจะช่วยให้รู้สึกโล่งสบายและใช้ชีวิตง่ายขึ้นหลายเท่า ดังนี้

  • แยก "การนำมาใช้" กับ "การจัดเก็บ" ออกจากกันอย่างชัดเจน
  • ประยุกต์พื้นที่แคบๆ ให้ดูกว้างขึ้น
  • เลือกสมุดแพลนเนอร์แบบรายเดือนให้เหมาะกับตัวเอง
  • จดโน้ตให้อ่านเข้าใจง่ายและทำตามได้ทันที

ข้อมูลหนังสือ