มาเฟียก้นซอยของ 'รงษ์ วงษ์สวรรค์' เป็นเรื่องล้อเลียนที่อ่านขำที่สุด ฮากลิ้ง อ่านมาหลายเที่ยวแล้วก็ยังขำทุกรอบ

- วินทร์ เลียววาริณ

www.winbookclub.com

'รงษ์ วงสวรรค์' เขียนเรื่องที่เป็นทั้งความจริง ความเศร้า และความรู้ ให้เห็นมุมชีวิตที่หลายคนมองผ่าน เขาเขียนด้วยคำนึง ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก

- รัญจวน อินทรกำแพง

วรรณกรรมวิจารณ์ สำนักพิมพ์ดวงกมล, 2531

ข้อมูลหนังสือ