• สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการหลงทาง (คิดมาก)
 • แด่ชีวิตที่โตขึ้น (บาร์จเฉยๆ)
 • แล้วเรื่องวันนี้ก็จะเป็นแค่กาลครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้น (กาลครั้งหนึ่ง)
 • กาลครั้งหนึ่งจากวันวาน/เราต่าง/เติบโต (บาสเต็ท)
 • ทุกสิ่งเกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีเสมอ (เสียงที่ไม่ได้ยิน)
 • Life in Letters บทสนทนาผ่านตัวหนังสือ (คิดมากXพาฝัน)
 • Life Lessons (พาฝัน)
 • Tomorrow never knows สิ่งที่พรุ่งนี้ไม่เคยบอก (ก็ขึ้นชื่อว่ามนุษย์แฟน)
 • ที่ผ่านมาเรื่องระหว่างเรามันเคยเกิดขึ้นจริงๆ (ตุ๊ดเถื่อน)
 • ขอให้ความคิดถึงอยู่ด้วยกันตลอดไป (Khaikung)
 • แล้วเราจะค่อยๆ เข้าใจมากขึ้น (บอร์นเก้าสาม)

ข้อมูลหนังสือ

 • โลกนี้สอนให้รู้ว่า...
 • ผู้เขียน: รวมนักเขียน Springbooks
 • สำนักพิมพ์: Springbooks
 • จำนวนหน้า: 178 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — เมษายน 2562
 • ISBN: 9786161829209