เหตุผลที่อาการอาลัยต่ออดีตส่วนใหญ่ยังคงบีบรัดใจให้รวดร้าว เป็นเพราะความทรงจำตอนนั้นงดงาม เมื่อเทียบกับสิ่งที่เราเผชิญ ณ ตอนนี้

จงคิดถึงเพียงความสุขที่เราจะสร้างในวันหน้าเถอะ อดีตผ่านแล้วให้เพียงผ่านเลยก็พอ

ข้อมูลหนังสือ

  • ทุกช่วงคือเวลาของเรา
  • แปลจากหนังสือ: Every Moment Was You
  • ผู้เขียน: Taewan Ha
  • ผู้แปล: ตรองสิริ ทองคำใส
  • สำนักพิมพ์: Springbooks
  • จำนวนหน้า: 258 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2562
  • ISBN: 9786161828530