หนังสือเล่มนี้วางคำถามไว้เป็นแกนกลางของทุกการสนทนา เขาใช้ทักษะการสัมภาษณ์อันน่าเกรงขามของตัวเองจำแนกศิลปะแห่งการไต่ถามออกเป็นคำถาม 11 ประเภท แต่ละประเภทออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนั้น การตั้งคำถามจึงสำคัญเอามากๆ หากตั้งคำถามถูกและดี มีแนวทางการถามอย่างถูกต้อง ก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องเช่นกัน ตรงกันข้าม

หากตั้งคำถามผิดหรือใช้วิธีการถามแบบไม่มีชั้นเชิง ก็อาจจะไม่ได้คำตอบเลย หรือถ้าได้คำตอบ คำตอบนั้นก็อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลย คนที่ถามเป็น รู้จักตั้งคำถามและกล้าที่จะถาม ได้สิ่งที่ต้องการก่อนคนอื่นเสมอ

ข้อมูลหนังสือ