ชีวิตเราล้วนต้องเลือกและตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง ยามเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ คุณเลือกอย่างไร

● วิชาที่เรียนไม่ตรงกับความสนใจ จะย้ายคณะหรือบ่มเพาะความสนใจอย่างช้า ๆ

● ไม่รักงานที่ทำ ไม่อยากทำเอาเสียเลย จะลาออกทันทีหรือหาวิธีเปลี่ยนแปลงตนเอง

● ทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานงี่เง่า จะฟัดกับเขาให้ถึงที่สุดหรือว่ากล้ำกลืนฝืนทนอย่างเงียบ ๆ

● หลังแต่งงานแล้วทะเลากันทุกวัน จะฝืนใจอยู่ร่วมกันต่อไปหรือว่ารีบตัดเยื่อใยแต่เนิ่น ๆ

ชีวิตคือการเลือก เพราะการเลือกทุกครั้งรวมกันเป็นชีวิตของคุณ กล้าที่จะเลือก กล้าที่จะยอมรับ แล้วคุณจะไม่ต้องหวนกลับไปเสียใจ เสียดาย จมอยู่กับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีก!

ข้อมูลหนังสือ