แนะนำวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับปลูกไม้ประดับชนิดต่างๆ อธิบายถึง คุณลักษณะที่เหมาะสม ภาชนะปลูกหรือกระถางที่นิยมใช้ เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของภาชนะปลูกแต่ละประเภท พร้อมคำแนะนำอย่างละเอียด ในการเลือกและใช้สูตรวัสดุปลูกให้เหมาะสมกับไม้ประดับประเภทต่างๆ กว่า 30 ชนิด เช่น กุหลาบ บัว ไทรประดับ หน้าวัว แคคตัส บอนสี ฤาษีผสม ฯลฯ ทั้งการปลูกเพื่อความสวยงามเพลิดเพลิน และปลูกเพื่อการค้า

ข้อมูลหนังสือ

  • วัสดุปลูกไม้ประดับ
  • ผู้เขียน: บ้านและสวน
  • สำนักพิมพ์: บ้านและสวน
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2564
  • ISBN: 9786161826574