รวมเรื่องราวความสุขเล็กๆ จากปลายปากกานักเขียนมากหน้าหลายตาในคอลัมน์นิตยสารของโอปราห์ วินฟรีย์ O, Oprah Magazine หากค่อยๆ พลิกอ่านไปทีละบท คุณอาจพบว่าความสุขเล็กๆ ที่เคยนึกว่ากระจัดกระจายออกไป แท้จริงแล้วยังคงอยู่กับเราในทุกวัน

ข้อมูลหนังสือ