พูดอย่างไรให้คนฟังไม่เบื่อ ขายไอเดียยังไงให้คนซื้อตั้งแต่ยังพรีเซนต์ไม่จบ สิ่งที่ควรทำก็คือ เมื่อต้องเป็นผู้พูดต้องเล่าเรื่องให้น่าประทับใจ (Impress) จนผู้ฟังมีความรู้สึกร่วมและคล้อยตามในสิ่งที่พูด (Influence) เห็นภาพหรือทึ่งในสิ่งที่กำลังนำเสนอ รวมทั้งสามารถจดจำในสิ่งที่ฟังได้ แม้ว่าการนำเสนอจะจบลงไปแล้วก็ตาม (Impact) 

ข้อมูลหนังสือ

  • พรีเซ้นต์ให้ได้ใจ ขายอะไรก็มีคนซื้อ
  • ผู้เขียน: ดลชัย บุณยะรัตเวช
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 132 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786161825775