นำเสนอไอเดียการทำตลาดอย่างตรงจุด ในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป และมีทางเลือกมากขึ้นด้วยกลยุทธ์ Youtility ซึ่งมุ่งความสำคัญไปที่การช่วยเหลือลูกค้าแทนการโฆษณาผ่านตัวอย่างจากบริษัทต่างๆ ทั้งขนาดเล็กและใหญ่มากมายหลายสาขากว่า 20 แห่งที่คุณสามารถนำไปใช้ในธุรกิจของตัวเองได้

ข้อมูลหนังสือ

  • การตลาดที่ดี เริ่มต้นที่การให้
  • แปลจากหนังสือ: Youtility
  • ผู้เขียน: Jay Baer
  • ผู้แปล: ศศิพันธ์ โควาวิเศษสุต
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 180 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786161825294