เทคนิคลดความผิดพลาดในการทำงานและเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต จากศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ผู้ศึกษาด้านการทำผิดพลาดในกระบวนการทำงาน ในเล่มแบ่งเป็น 4 บท คือ ลักษณะเฉพาะของคนที่ทำผิดพลาดน้อย เพื่อให้รู้ว่าต้องคิดอย่างไรจึงจะไม่ทำพลาด, แนะนำเทคนิคอย่างเป็นรูปธรรมในการลดความผิดพลาด, ผมจะพูดถึงวิธีจัดการกับความผิดพลาดและป้องกันการลุกลามของปัญหาในกรณีที่เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และอธิบายวิธีลดความผิดพลาด

ข้อมูลหนังสือ