เคล็ดลับอยู่ที่การพลิกแพลงที่ควบคุมได้และการเสี่ยงเดิมพันเล็กน้อยกับการแสวงหา ซึ่งขับเคลื่อนคุณให้เปลี่ยนจากคนที่ติดกับดักตอนนี้ไปเป็นคนใหม่ในอุดมคติ สร้างแรงบันดาลใจในอาชีพ ปรับพื้นฐานการทำงานและใช้ชีวิตของคุณ

ข้อมูลหนังสือ