เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์จากวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านภาพยนตร์ นิทาน และวรรณกรรมเรื่องดังด้วยกรอบแว่นของชายโอตาคุ ที่จะมาอธิบายศาสตร์ที่ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือวิเคราะห์การเลือกและการตัดสินใจของมนุษย์ในแบบบันเทิงๆ

ข้อมูลหนังสือ

  • เศรษฐศาสตร์เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  • ผู้เขียน: ปาร์กพยองนยูล
  • ผู้แปล: ตรองสิริ ทองคำใส
  • สำนักพิมพ์: Shortcut
  • จำนวนหน้า: 276 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2561
  • ISBN: 9786161824778