วิธีที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรพร้อมใจกันแบ่งปันความรู้และพัฒนาตัวเอง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง จากโค้ชชิ่งเพื่อการเปลี่ยนแปลง “คิมซองโฮ” ผู้นำเทคนิคจากดูเกิ้ล เฟซบุ๊ก ยูนิโคล่มาถอดบทเรียนเพื่อให้ทุกองค์กรก้าวสู่ความเป็นผู้นำ

ปฏิวัติวิธีคิดและการทำงานด้วยเทคนิคจากองค์กรระดับโลก ที่จะกระตุ้นความคิดและปลุกไฟคนทำงาน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ไม่เหนื่อย ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ด้วยแนวคิด "แชร์และร่วมมือ" จากองค์กรชั้นนำของโลกที่คนทำงานต้องแบ่งปันวิธีเอาชนะอุปสรรค

ข้อมูลหนังสือ