90% ของความรู้สึกในจิตใจ แสดงออกมาทางบุคลิกท่าทางและนิสัยโดยไม่รู้ตัว สังเกตบุคลิกเป็น อ่านนิสัยออก ช่วยสร้างสัมพันธ์ และจูงใจคนได้อย่างแนบเนียน "โยชิฮิโตะ ไนโต" นักจิตวิทยา เจ้าของงานเขียนด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์มากกว่า 200 เล่ม ถ่ายทอดเทคนิคอ่านใจพร้อมวิธีสร้างความสัมพันธ์

  • เขาชอบหรือเกลียดเรา ดูได้ทันทีจาก "ทิศทางของร่างกาย"
  • วิธีแกล้งถามถึงเรื่องที่ปิดบังอยู่อย่างได้ผล
  • เข้าถึงความรู้นึกของลูกค้าได้จากปริมาณอาหาร และเครื่องดื่ม
  • สอบสัมภาษณ์ผ่านหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ "วิธีการเดิน" งั้นหรือ
  • มองฝ่ายตรงข้ามได้อย่างทะลุปรุโปร่ง จากการฟังเรื่องในอดีต และเทคนิคอ่านใจอื่นๆ อีกมากมายที่จะทำให้คุณมองคนแค่เสี้ยววินาทีก็เข้าใจเขาทะลุปรุโปร่ง

ข้อมูลหนังสือ