บาทหลวงโคลิน มิเชอเนอร์ เลขานุการสมเด็จพระสันตะปาปาเคลเมนต์ที่สิบห้า กำลังกังวลใจที่พระสันตะปาปาทรงใช้เวลาคืนแล้วคืนเล่า ในหอจดหมายเหตุลับของสำนักวาติกันโดยไม่ยอมพักผ่อน แม้จะไม่แน่ใจในรายละเอียด แต่มิเชอเนอร์ก็รู้ว่าสิ่งที่รบกวนพระทัยพระสันตะปาปาเกี่ยวพันกับการเปิดเผยความลับแห่งฟาติมานั่นเอง 

จากนั้นเมื่อพระสันตะปาปาทรงส่งมิเชอเนอร์ไปยังโรมาเนีย เพื่อตามหาพระรูปหนึ่งซึ่งอาจเป็นบุคคลสุดท้ายในโลกที่รู้สารลับที่แท้จริงของพระแม่มารีย์ มิเชอเนอร์ก็พบว่าตนต้องเข้าไปพัวพันในการฆาตกรรม ความระแวงสงสัย การฆ่าตัวตายและการหลอกลวง เขาต้องเดินทางค้นหาคำตอบไปยังบอสเนียและเยอรมนี ที่ซึ่งเขาได้รู้ว่าความลับประการที่สามแห่งฟาติมานั้น อาจเป็นตัวกำหนดโชคชะตาของคริสตจักร โชคชะตาที่มิเชอเนอร์พบว่ารออยู่ในอุ้งมือของเขาเอง

ข้อมูลหนังสือ