เราไม่สามารถร่ายมนตร์ให้มันเทศงอกงามได้ ถ้าเราไม่ลงแรงพรวนดินรดน้ำ ไม่มีใครร่ายมนตร์เพื่อเรียกให้ปลาว่ายเข้ามายังกองไฟได้ ถ้าไม่พายเรือออกไปเหวี่ยงแหจับมัน สิ่งที่บูบูทำก็แค่ขอบคุณเทพเจ้าผู้คุ้มครองผืนดินที่เราปลูกมันเทศ และขอบคุณเทพเจ้าแห่งท้องน้ำที่แบ่งปันปลาให้เรากิน ไอ้ที่ทุกคนคิดว่าเป็นการร่ายคาถา ที่จริงอาจจะเป็นบทสวดอ้อนวอนเทพเจ้าให้เมตตาต่อเราเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • เกาะที่มีความสุขที่สุดในโลก
  • ผู้เขียน: ลินดา โกมลารชุน
  • สำนักพิมพ์: แพรวเยาวชน
  • จำนวนหน้า: 115 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 8 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786161823481