กลยุทธ์ไฮเอนด์ คือกลยุทธ์ที่มัดรวมทั้งสินค้า การตลาด การสร้างแบรนด์ และการบริหารเข้าไว้ด้วยกัน แล้วยกระดับ คุณค่าของตัวเองขึ้นไปถึงจุดที่ไม่มีใครแทนที่ได้"

อีดงช็อล

ข้อมูลหนังสือ