เคลาส์ ชวาบ นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังของโลก ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของสภาเศรษฐกิจโลก อธิบายว่าเรามีโอกาสกำหนดทิศทางของการปฏิิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ซึ่งจะเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิธีการทำงานของเราไปอย่างพลิกฝ่ามือ

ชวาบบอกไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่า การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่นั้นสำคัญยิ่งกว่าและส่งผลสั่นสะเทือนลึกซึ้งกว่าการปฏิวัติครั้งใดๆ ก่อนหน้านี้ในประวัติศาสตร์มนุษย์

เขาเล่าถึงเทคโนโลยีหลักๆ ที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติครั้งนี้ และอธิบายผลกระทบสำคัญๆ ที่คาดว่าจะมีต่อรัฐบาล ธุรกิจ ประชาสังคม และปัจเจกบุคคล ทั้งยังได้เสนอแนวคิดที่ก้าวกล้าในการควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้และก่อร่างสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม อนาคตที่เทคโนโลยีจะช่วยเสริมพลังให้มนุษย์มากกว่าเข้าแทนที่มนุษย์ อนาคตที่ความก้าวหน้าจะรับใช้สังคมมากกว่าทำลายสังคม และอนาคตที่นวัตกรรมทั้งหลายจะเคารพเขตแดนทางจริยธรรมและศีลธรรมมากกว่าก้าวล่วงไปไม่ไยดี

 

ข้อมูลหนังสือ

  • การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่
  • แปลจากหนังสือ: The Fourth Industrial Revolution
  • ผู้เขียน: Klaus Schwab
  • ผู้แปล: ศรรวริศา เมฆไพบูลย์
  • สำนักพิมพ์: Amarin HOW-TO
  • จำนวนหน้า: 209 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2561
  • ISBN: 9786161822804